Osobnostní rozvoj

Jedná se o působení zaměřené na osobnost člověka s cílem posílit jej tak, aby dokázal čelit zátěžím, dokázal hledat řešení problémových situací.

Patří sem sebepoznávání, práce na sobě, na rozvíjení osobních kvalit, rozvíjení kreativity.