Pracovně profesní oblast

Zahrnuje práci s jednotlivci s pracovními a školními kolektivy . Vzájemné se poznávání se ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, empatii, podporu, pomoc, komunikaci.

Podpora pracovního zařazení, vyhledávání vhodné pracovní oblasti na základě schopností předpokladů a osobích charakteristik.

Vyšetření  pro LD,  profi testy.