Zpráva o činnosti za rok 2014

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.

V roce 2014 o.p.s. nevyvíjela žádnou praktickou činnost – v zajišťování sociálních služeb, které má ve své hlavní činnosti .
Byly vybavovány všechny potřebné materiály k tomu, aby od 1. 1. 2015 mohla být spuštěna služba odborného sociálního poradenství dle zákona O sociálních službách č. 108/2006 sb. – aby byla tato služba pro občany zajištěna po zrušení Manželské a předmanželské poradny ve Strakonicích – 31.12.2014. ( tato služba byla do 31.12.2014 – zajišťována pod Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec – příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihočeského kraje –Krajský úřad se rozhodl tuto službu pod svou příspěvkovou organizací zrušit).
Bylo zajištěno:
V prvé řadě – dokončení procesu vzniku – založení o.p.s.

 • Registrace služeb Odborného sociálního poradenství dle zák.č. 108/2006 sb.
 • Registrace u finančního úřadu, přidělení IČ
 • Zřízení živnostenských listů pro o.p.s.
 • Zajištění smlouvy pro pronájem prostor s MěÚ Strakonice (Pod hradem 9, Strakonice)
 • Založení bankovního účtu pro o.p.s. u Fio banka a.s.
 • Uzavření pojistné smlouvy pro o.p.s. – Kooperativa
 • Registrace údajů na MPSV – pro přístup do programu k žádostem o dotace pro službu dle zákona
 • Podání žádosti o fin.dotaci pro registrovanou službu Odborného sociálního poradenství pro rok 2015 prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • Vypracování a rozeslání žádostí o finanční dotaci pro poskytování dané služby městům a obcím, jejichž občané služby využívají ( i následná osobní jednání)
 • Dojednání zpracovávání účetnictví pro o.p.s. – EKOHRON s.r.o. Vodňany
 • Zřízení telef. čísla a internetového spojení
 • Zřízení – označení služby – identifikační cedule provozovny ( Pod hradem 9, Strakonice)
 • Vypracování materiálů potřebných pro poskytování sociální služby
 • Personální zajištění služby
 • Další potřebné materiály a jednání vedoucí k spuštění poskytování služeb od. 1.1.2015
 • O.p.s. neměla žádné finanční krytí – spuštění bylo realizováno z osobní půjčky pro o.p.s. – ředitelky PhDr. Adély Doležalové
 • ………

 

PhDr. Adéla Doležalová
Ředitelka o.p.s.

Strakonice 30.5.2015