slider1

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahyvíce informací
slider2

Pomoc v krizi


...více

Vítejte na strankách

Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.

Obecně prospešná společnost vznikla v roce 2014 na základě avizované změny financování Manželské a předmanželské poradny poradny ve Strakonicích Jihočeským Krajem - Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Změna se uskutečnila k 1. 1. 2015. Obecně prospěšná společnost začala zajišťovat služby Manželské a předmanželské poradny . Ta vznikla v roce 1984 a po celou dobu své existence plnila své poslání v souladu se zákonem 108/2006 sb.a všech předchozích platných právních norem.

Kromě služeb odborného sociálního poradenství obecně prospěšná společnost nabízí i další odborné psychologické služby z oblasti pracovně profesní a osobnostního rozvoje. Tyto služby jsou oproti službám ze zákona 108/2006 Sb. (které jsou bezplatné) poskytovány za úhradu.